Pages Menu
Categories Menu

Enskild terapi och parterapi

Anledningarna till att vi inte mår bra kan vara många. Har vi inte har blivit sedda för den vi är, om uppväxten bestått av smärtsamma upplevelser kan det innebära att vi ”stängt av” den vi egentligen är, och det tar mycket kraft och energi. Våra roller skapas i barndomen och kommer till uttryck på olika sätt i nuet, vilket oftast sker på ett omedvetet plan. Att verka utifrån en del av sig själv kan få oss att känna att vi inte kommer till vår fulla rätt, och det håller oftast inte i längden.

När vi träffar en partner faller mycket på plats i livet men när förälskelsen har gått över förändras relationen lätt till en kamp där vi agerar utifrån våra sår från barndomen. Det är det omedvetna (barnets rädslor och präglingar från relationerna med sina vårdnadshavare) som ger upphov till det synliga (konflikter och negativa mönster i den vuxna parrelationen). När vi går in och agerar utifrån en roll vi tagit på oss för att överleva barndomen – är det svårt att nå fram till varandra vilket kan vara mycket förvirrande för både vår partner och oss själva.

Vi gör det vi tror är bäst, men omedvetna känslor kommer alltid att vara starkare och styra över de medvetna känslorna. För att skapa en bestående förändring behöver du komma i kontakt med den del i dig där känslor och övertygelser är lagrade – amygdala.

Du kan frigöra dig genom att ta itu med dina blockeringar – vid grundorsaken. Det så kallade Holografiska Bio-Psykosyntes synsättet som har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter Freeblocking där jag använder kinesiologi för att muskeltesta kraften i nervsystemet, och på så sätt kommer jag i kontakt med våra (omedvetna) sanningar och övertygelser.

Tillsammans utforskar vi noggrant grundorsaken till din låsning. Och vi förändrar de gamla sanningarna och övertygelserna, vilket skapar en djup transformation som relaterar till din verklighet idag. Du och din partner kan mötas utan rädslor och med respekt för varandras behov i relationen vilket bidrar med att kunna leva i en hållbar och respektfull relation.