Pages Menu
Categories Menu

Etik och värderingar

Holografisk Bio-Psykosyntes

Jag står upp för ett levnadssätt som inkluderar jämlikhet mellan människor, respekt för djur och natur, rättvisa, frihet, autenticitet, sanning, mod, enkelhet och ett holografiskt synsätt på livet.

Moral och etik

Moral och etik – sett från ett holografiskt och universellt perspektiv – bygger på naturens högre lagar, de spirituella lagarna. När vi människor inte lever de sanna liv vi vill beror det på att vi agerar enligt gamla föreställningar och är fast i en magnetisk förbindelse med vårt historiska förflutna. Ingen tjänar på det. Vi behöver ta hand om våra själsliga och känslomässiga sår innan vi kan leva vår sanning. Genom att frigöra oss från de blockeringar som inte längre tjänar oss kan vi bli de vi verkligen är, och låta vår högsta och sanna potential uppenbara sig.

Det så kallade Holografiska Bio-Psykosyntes synsättet har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi som erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter Freeblocking där jag använder kinesiologi för att muskeltesta kraften i det autonoma nervsystemet, och på så sätt kommer jag i kontakt med våra (omedvetna) sanningar och övertygelser. Det holografiska synsättet speglar aspekten att allting i universum är en helhet, varav alla delar är beroende av varandra. Därför behöver man ömsesidigt ta hänsyn till den här aspekten när vi läker våra sår, eftersom vi alla är en del av universum och dess lagar. Man blir tydligare i vem man är, kan vara sig själv i alla sammanhang – med mindre ansträngning och mer energi.

”Syftet med Holografisk Bio-Psykosyntes och Freeblocking-metoden är att skapa en syntes i vår personlighet. Genom att ömsesidigt ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.”
∼ Kina Bergman

En person som har läkt sina sår har förmågan att följa sina högre och sanna syften – vilket är hennes drivkraft. Denna inre kärlek, respekt och sympati för dig själv och andra samt intuitiva insikt skapar harmoni bortom allt annat. Alternativt, om vi skulle fastställa regler för etik och moral (vilket är svårt att leva upp till för många människor) skulle det kräva extrem likformighet och anpassning till den specifika moralen.

Etik är inte en åskådarsport. Etik går inte att skriva ner i punktform och få människor att följa dem. Därför gör jag inte det. Etik kommer till liv först när vi öppet börjar diskutera de frågor som är viktigast för oss. Jag menar oss alla. Baserat på sanningen och med respektfulla handlingar, med medkänsla för dig själv och andra. Vilket betyder, långsiktig hållbarhet för vår planet och alla levande varelser i vårt holografiska universum – du är inräknad.

”Alla aspekter och erfarenheter från dina tidigare inkarnationer är själsligt och känslomässigt förankrade i ditt levande väsen. Det kommer att hindra dig från att uppfylla dina drömmar och bli den du verkligen är ämnad att vara. Att frigöra dig från dessa blockeringar transformerar helt och fullt din existens.”
∼ Kina Bergman

larv-forvandlas-till-en-fjaril

Psykosyntes

Roberto Assagioli (1888-1974) var en italiensk psykiatriker inom fältet för humanistisk och transpersonell psykologi och är grundaren av Psykosyntesen eller Bio-Psykosyntesen vilket han kallade det eftersom det, förutom psyke och själ, inkluderar kroppen.

Psykosyntesens utbildningsmässiga och terapeutiska process strävar efter att underlätta utveckling, integrering, helhet, en djupare autenticitet och förverkligande av Självet. Denna process äger rum i en kontext som inbegriper kontakten med Jaget och att uttrycka större autonomi, valmöjligheter och kreativitet; en harmonisering med djupare/högre värderingar och att i ökande utsträckning uttrycka syfte och mening på ett humanitärt, transpersonellt och universellt plan. Psykosyntesutövare är förpliktade att uppfylla dessa syften och samtidigt skydda klientens värdighet, integritet och bästa intresse.

De grundläggande värderingarna för Psykosyntesen omfattar att:

 • Hålla ett transpersonellt perspektiv som ger mening till klientens omständigheter. I detta sammanhang är den terapeutiska processen bara en aspekt i en större resa som individen företar i den livslånga processen då medvetandet uppväcks och omgestaltas.
 • Främja integrering med Självet samt upptäcka och uttrycka syfte, vilket i sig är en utvecklingsväg som växer fram. Denna resa innebär bland annat att möta psykologiska utmaningar och hinder. För denna process är det nödvändigt att ha ett bifokalt seende.
 • Främja utvecklingen av klientens vilja. Vidga möjligheter och val i det inre och yttre livet, vilket ger en känsla av ”inre frihet”.
 • Erkänna, värdera och ta itu med personliga bekymmer och lidande på en mental, känslomässig och transpersonell nivå.
 • Underlätta mänsklig utveckling inom ramen för klientens egna djupaste önskemål och livsval. Ge näring åt en upplevelse av ett personligt jag och ett transpersonellt Själv som är meningsfull för klienten.
 • Uppskatta mångfalden i den mänskliga erfarenheten och kulturen.
 • Se varje klient som en unik individ med egna behov och resurser.
 • Stödja klienterna i takt med att de finner sin plats i sitt eget nätverk av relationer och i samhället.
 • Respektera mänskliga rättigheter och värdighet.
 • Upprätthålla integriteten i relationen mellan utövare och klient.
 • Förbättra kvaliteten på relationer mellan människor.
 • Förbättra kvaliteten på professionella kunskaper och deras tillämpning.
 • Öka den personliga effektiviteten.