Pages Menu
Categories Menu

FAQ

Våga gå vägen och möt hindren, trots att det smärtar

Målet har inget värde om man inte gått vägen och överkommit hindren. Men, det är det vi ofta gör, vi dämpar våra symtom (hindren) genom att försöka ”bli av med dem” på olika sätt. Hindren (symtomen) är våra livsläxor, det är där vår sanning, kraft och potential finns (när vi förstår vad det handlar om). Vi måste träna (utmana oss och lära känna våra hinder) och lösa upp våra blockeringar för att kunna bli den vi verkligen är.

”Vad är blockeringar?

Blockeringar är det som – omedvetet – styr och begränsar oss i våra liv. De är hindren längs vägen. Det som gör att du upprepar samma saker, trots att det inte fungerar eller tjänar dig. Det som gör att du anpassar dig till det sociala trycket och dess outtalade regler, utan att ifrågasätta eller känna efter vad som är sant för dig.

Blockeringar har två sidor: De hindrar dig från att leva det liv du vill (och drömmer om). De är också din potential att bli den du verkligen är ämnad att vara. Vi arbetar alla med en personlig uppsättning teman i våra inkarnationer för att lära oss läxor och utvecklas som människor. Det kan ta en tid att identifiera blockeringarna eftersom de är kamouflerade och kan ibland vara svåra – inte omöjliga – att upptäcka. När du har lärt dig din läxa i livet är det dags att frigöra dig från blockeringen. Med andra ord, du städar upp och släpper taget om det som inte längre tjänar dig.”

”Hur ofta behöver jag sessioner i Freeblocking? Hur många sessioner kommer det att ta för att lösa upp mina blockeringar?

Det beror helt på var du börjar, hur djupt du har varit, vad du känner till om din blockering och vad du vill uppnå. Hur ofta du behöver arbeta beror på när du vill uppleva en förändring, ditt engagemang samt vilja till förändring styr. Att investera i dig själv under en längre period kommer att hjälpa dig att hitta din väg mot din dröm. Det finns ingen gräns för hur bra livet kan vara.”

”Den som löser upp sina blockeringar blir verkligen fri.”
∼ Kina Bergman

”För vem är Freeblocking-metoden idealisk?

Jag arbetar med alla (psykiskt friska personer) som är redo att investera i sig själva och vill ha en positiv och bestående förändring i sina liv. Människor som vill bli bättre ledare. Människor som vill uppfylla sina drömmar men känner sig hindrade. Människor som vill läka sina sår. Människor som vill frigöra sin inre coach och hitta sin sanna motivation. Jag arbetar inte med klienter som är i behov av psykiatrisk vård och därför ställer jag några frågor när du bokar din tid, för att se om jag är rätt person att hjälpa dig. Läs Friskrivning för mer information.”

”Hur påverkar mina tidigare livs erfarenheter min inre motivation i detta liv?

När du stöter på motstånd och känner att det är svårt att motivera dig själv, även fast att du på djupet vet att det är vad du vill, då är det din själ som inte är motiverad. Om du har haft smärtsamma upplevelser i tidigare inkarnationer kommer din själ att hindra dig på olika listiga sätt – för att du inte ska uppleva det igen. Det är för att skydda dig. Sidoeffekten är dock att du känner dig frustrerad av att du inte når dit du vill. När du har lärt dig din läxa, på djupet förstår ditt mönster, hur det påverkar ditt liv, har viljan till förändring, då är det dags att frigöra dig själv från den här blockeringen. Resultatet är bestående.

Ju fler blockeringar (kring dina teman) du löser upp – desto stadigare grund kommer du att stå på när du går vidare. Du kommer att känna dig friare att uppnå det du vill. Och du kommer att ha (större) tillgång till din inre motivation (och coach) för att gå vidare i den riktning du vill.”

”Varför är amygdala viktig – hur relaterar den till blockeringar och känslor?

Amygdala kallas för vår hjärnas vakthund och är vår emotionella hjärna som kidnappar vårt förnuft innan informationen har bearbetats logiskt. Amygdala hjälper oss att avgöra om någonting är bra eller dåligt för oss – på bråkdelen av en sekund – baserat på våra erfarenheter. Nya och gamla minnesfiler som liknar varandra blandas ihop, från det här livet och tidigare inkarnationer. Den logiska hjärnan, hippocampus, är mer förnuftig och kan inte hålla amygdalas hastighet.”

”Freeblocking-metoden: Hur löser du upp blockeringar?

Jag arbetar med ett så kallat Holografiskt Bio-Psykosyntes synsätt för att kunna identifiera grundorsaken till symptom och lösa upp blockeringar. Synsättet har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi som erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ.”

”Syftet med Holografisk Bio-Psykosyntes och Freeblocking-metoden är att skapa en syntes i vår personlighet. Genom att ömsesidigt ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.”
∼ Kina Bergman

”Hur arbetar du med amygdala för att komma i kontakt med min själ?

Jag arbetar med kinesiologi som en metod att muskeltesta det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda. Något förenklat kan man säga att det autonoma nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp och flykt) och energisparande handlingar (vila och matspjälkning). Muskeltestning är ett sätt att hitta dina blockeringar, din sanning och dina övertygelser. För att därefter frigöra dig från det som inte längre tjänar dig.”

”Hur vet du vilka blockeringar jag har? Och vilken är min insats?

Jag utgår från det du berättar. Du har alla svar inom dig (om dig själv). Min uppgift är att hjälpa dig att komma i kontakt med ursprunget till din blockering, i den takt du och din själ är redo. Allt kräver arbete. Ditt engagemang och vilja till förändring styr.

När du förstår ursprunget till hindret och mönstret det inneburit i detta liv kan vi lösa upp blockeringen. Och du kan gå vidare och ta nästa steg. Mot din sanning och frihet. Själen är alltid på utvecklingsväg, eftersom det finns inga perfekta människor (för dom är inte här). Varje blockering kan ha flera lager och komma från de olika inkarnationerna du levt, och vi arbetar med en blockering i taget. Blockeringarna kommer till ytan, när du (och din själ) är redo. Allt har sin tid. Vi arbetar med våra teman i många liv (för att träna och bli bra på att vara oss själva) och därför kan man ibland känna igen mönstret det inneburit, i andra blockeringar. Precis som vid en arkeologisk utgrävning finns det oändligt mycket att lära om historien och hur det påverkar hur vi lever våra liv i dag. Med respekt och omtanke tar vi kontakt med din själs historia, och det är förstå möjligt när hindren uppenbarar sig (kommer till ytan och när du är redo att hantera det).

För att uttrycka det metaforiskt: det är omöjligt att limma ihop skärvorna av en vas som ännu inte är frilagd. Det är först när vi har frilagt skärvorna från det förflutna vi kan tolka och förstå ursprunget och historien bakom den.”