Pages Menu
Categories Menu

FAQ

”Vad är blockeringar?

Blockeringar har två sidor: De hindrar dig från att leva det liv du vill (och drömmer om). De är också din potential att bli den du verkligen är ämnad att vara. Vi arbetar alla med en personlig uppsättning teman i våra inkarnationer för att lära oss läxor och utvecklas som människor. Det kan ta en tid att identifiera blockeringarna eftersom de är kamouflerade och kan ibland vara svåra – inte omöjliga – att upptäcka. När du har lärt dig din läxa i livet är det dags att frigöra dig från blockeringen. Med andra ord, du städar upp och släpper taget om det som inte längre tjänar dig.”

”Hur ofta behöver jag sessioner i Freeblocking? Hur många sessioner kommer det att ta för att lösa upp mina blockeringar?

Det beror helt på var du börjar, hur djupt du har varit, vad du känner till om din blockering och vad du vill uppnå. Att investera i dig själv under en längre period kommer att ta dig snabbare och säkrare mot din dröm. Hur ofta du behöver arbeta beror på hur snabbt du vill uppleva en förändring. Det finns ingen gräns för hur bra livet kan vara.”

”Den som löser upp sina blockeringar blir verkligen fri.”
∼ Kina Bergman

”För vem är Freeblocking-metoden idealisk?

Jag arbetar med alla (psykiskt friska personer) som är redo att investera i sig själva och vill ha en positiv och bestående förändring i sina liv. Människor som vill bli bättre ledare. Människor som vill uppfylla sina drömmar men känner sig hindrade. Människor som vill läka sina sår. Människor som vill frigöra sin inre coach och hitta sin sanna motivation. Jag arbetar inte med klienter som är i behov av psykiatrisk vård och därför ställer jag några frågor när du bokar din tid, för att se om jag är rätt person att hjälpa dig. Läs Friskrivning för mer information.”

”Hur påverkar mina tidigare livs erfarenheter min inre motivation i detta liv?

När du stöter på motstånd och känner att det är svårt att motivera dig själv, även fast att du på djupet vet att det är vad du vill, då är det din själ som inte är riktigt motiverad. Om du har haft smärtsamma upplevelser i tidigare inkarnationer kommer din själ att hindra dig på olika listiga sätt – för att du inte ska uppleva det igen. Det är för att skydda dig. Sidoeffekten är dock att du känner dig frustrerad av att du inte når dit du vill. När du har lärt dig din läxa, på djupet förstår ditt mönster, hur det påverkar ditt liv, har viljan till förändring, då är det dags att befria dig själv från den här blockeringen. Du kommer att ha en stadig grund att stå på när du går vidare, efter att ha löst upp den här blockeringen, och du kommer att känna dig fri att uppnå det du vill. Resultatet är bestående. Du kommer att ha tillgång till din inre motivation (och coach) för att gå vidare i den riktning du vill.”

”Varför är amygdala viktig – hur relaterar den till blockeringar och känslor?

Amygdala kallas för vår hjärnas vakthund och är vår emotionella hjärna som kidnappar vårt förnuft innan informationen har bearbetats logiskt. Amygdala hjälper oss att avgöra om någonting är bra eller dåligt för oss – på bråkdelen av en sekund – baserat på våra erfarenheter. Nya och gamla minnesfiler som liknar varandra blandas ihop, från det här livet och tidigare inkarnationer. Den logiska hjärnan, hippocampus, är mer förnuftig och kan inte hålla amygdalas hastighet.”

”Freeblocking-metoden: Hur löser du upp blockeringar?

Jag arbetar med ett så kallat Holografiskt Bio-Psykosyntes synsätt för att kunna identifiera grundorsaken till symptom och lösa upp blockeringar. Synsättet har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi som erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ.”

”Syftet med Holografisk Bio-Psykosyntes och Freeblocking-metoden är att skapa en syntes i vår personlighet. Genom att ömsesidigt ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.”
∼ Kina Bergman

”Hur arbetar du med amygdala för att komma i kontakt med min själ?

Jag arbetar med kinesiologi som en metod att muskeltesta det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda. Något förenklat kan man säga att det autonoma nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp och flykt) och energisparande handlingar (vila och matspjälkning). Muskeltestning är ett sätt att hitta dina blockeringar, din sanning och dina övertygelser. För att därefter frigöra dig från det som inte längre tjänar dig.”