Pages Menu
Categories Menu

Företag och ledarskap

Jag arbetar med ledarskap, gruppdynamik och stresshantering individuellt och i grupper och vill erbjuda mina tjänster till er vilket bidrar med att skapa:

  • en effektiv och konstruktiv arbetsmiljö.
  • en bra personalpolitik och arbetsklimat.
  • en personalstab som är självgående och initiativrik.
  • personalens förtroende för ledningen och tvärsom.
  • ökad lönsamhet och sänkta sjukdomstider.

Ett välmående företag gör fina resultat och sticker ut i mängden. Ledning och personal samarbetar mot samma mål.

Ledarskap

Att ledare vågar vara människa i sina relationer med de underställda, bli ett med sin roll och därmed verka utifrån sin hela potential och inte gå in och vara en del är viktigt för ett bra ledarskap. Jag arbetar på individnivå efter era behov. Resultatet innebär, förutom en välmående ledare, ökad lönsamhet för företaget och ett förbättrat företagsklimat.

Gruppdynamik

Jag arbetar med gruppen som helhet och på individnivå med ledare och gruppmedlemmar kring ledarskap, konflikthantering och samarbete, för att skapa enhet och laganda i gruppen. Resultatet innebär en välmående grupp som samarbetar och arbetar mot samma mål.

Stresshantering

Oavsett grundorsak, medarbetar- eller organisationsnivå gör stress att medarbetare mår dåligt och företaget får höga omkostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Våra tolkningar och gamla övertygelser styr den upplevda stressen – oftast på ett omedvetet plan.
I mitt arbete identifieras grundorsakerna och vi kan därmed förändra de gamla sanningarna. Detta innebär att stressfaktorn tolkas på ett nytt sätt som inte längre blir stressande för medarbetaren. Förutom vad det kan innebära för den enskilde individen får företaget bland annat ner sjukdomstiderna.

Samtal och psykologi

Det så kallade Holografiska Bio-Psykosyntes synsättet baseras på humanistisk och transpersonell psykologi som erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter Freeblocking där jag använder kinesiologi för att muskeltesta kraften i det autonoma nervsystemet, och på så sätt kommer jag i kontakt med våra (omedvetna) sanningar och övertygelser. För att förstå de olika roller vi har inom oss, hur de påverkar oss privat och i yrkeslivet är en stor del och vad som händer när vi går in och är en del. Målet är att verka utifrån sin hela potential.

Uttrycket ”det sitter i ryggmärgen” stämmer verkligen, så länge vi inte kan förändra våra inlärda beteenden och präglingar på den nivån styrs vi och begränsas av dem. Vi gör alltid det vi tror är bäst enligt våra omedvetna beslutsprocesser som styrs av amygdala, som kallas för vår hjärnas vakthund, där våra känslor finns lagrade.

Resultaten är bestående och det innebär att man inte längre behöver lära sig att ”hantera” symptomen, eller agera efter ”gamla tolkningar och övertygelser” eftersom grundorsaken till problemet är borta.

Jag arbetar resultatinriktat och målfokuserat med grundorsakerna på ett mycket konkret sätt och resultaten är bestående.