Pages Menu
Categories Menu

Företag och ledarskap

Jag arbetar med ledarskap, gruppdynamik och stresshantering individuellt och i grupper och vill erbjuda mina tjänster till er vilket bidrar med att skapa:Kina Söderlund

  • en effektiv och konstruktiv arbetsmiljö.
  • en bra personalpolitik och arbetsklimat.
  • en personalstab som är självgående och initiativrik.
  • personalens förtroende för ledningen och tvärsom.
  • ökad lönsamhet och sänkta sjukdomstider.

Ja tack, jag vill ha en gratis, 30-minuters session för att analysera mitt företags behov. Läs mer.

Ledarskap
Att ledare vågar vara människa i sina relationer med de underställda, bli ett med sin roll och därmed verka utifrån sin hela potential och inte gå in och vara en del är viktigt för ett bra ledarskap. Jag arbetar på individnivå efter era behov. Resultatet innebär, förutom en välmående ledare, ökad lönsamhet för företaget och ett förbättrat företagsklimat.

Gruppdynamik
Jag arbetar med gruppen som helhet och på individnivå med ledare och gruppmedlemmar kring ledarskap, konflikthantering och samarbete, för att skapa enhet och laganda i gruppen. Resultatet innebär en välmående grupp som samarbetar och arbetar mot samma mål.

Stresshantering
Oavsett grundorsak, medarbetar- eller organisationsnivå gör stress att medarbetare mår dåligt och företaget får höga omkostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Våra tolkningar och gamla övertygelser styr den upplevda stressen – oftast på ett omedvetet plan.
I mitt arbete identifieras grundorsakerna och vi kan därmed förändra de gamla sanningarna. Detta innebär att stressfaktoren tolkas på ett nytt sätt som inte längre blir stressande för medarbetaren. Förutom vad det kan innebära för den enskilde individen får företaget bland annat ner sjukdomstiderna.foretag och ledarskap

 

Ett välmående företag gör fina resultat och sticker ut i mängden.
Ledning och personal samarbetar mot samma mål.

 

Samtal och psykologi
Min bakgrund som terapeut gör det möjligt att möta medarbetaren och grupper. Psykologin som jag är utbildad i är Psykosyntes och innebär en grundsyn på vad det innebär att vara människa. Att förstå de olika roller vi har inom oss, hur de påverkar oss privat och i yrkeslivet är en stor del och vad som händer när vi går in och är en del. Målet är att verka utifrån sin hela potential.

Nyckeln i mitt arbete
Uttrycket ”det sitter i ryggmärgen” stämmer verkligen, så länge vi inte kan förändra våra inlärda beteenden och präglingar på den nivån styrs vi och begränsas av dem. Vi gör alltid det vi tror är bäst enligt våra omedvetna och undermedvetna beslutsprocesser (till 80% enligt forskning) som styrs av de inre delarna av hjärnan (amygdala) och hjärnstammen via ryggmärgen, där våra känslor finns lagrade. När det omedvetna står i opposition till det medvetna – vinner alltid det omedvetna! Just den delen, amygdala, är vad jag arbetar med – och det förändringsarbetet är nyckeln i mitt arbete. Metoden är kinesiologi där man muskeltestar kroppens sanning.

Resultaten är bestående och det innebär att man inte längre behöver lära sig att ”hantera” symptomen, eller agera efter ”gamla tolkningar och övertygelser” eftersom grundorsaken till problemet är borta.

En referens som jag har är en kvinna som hade panikångest under sju år. Hennes panikångest är helt borta och de begränsningar som de inneburit både privat och yrkesmässigt. Idag har hon nytt arbete, kan åka och handla själv och har dessutom åkt på semester utan sin familj. Läs mer.

Jag arbetar resultatinriktat och målfokuserat med grundorsakerna på ett mycket konkret sätt och resultaten är bestående.