Pages Menu
Categories Menu

Individuell terapi och parterapi

Anledningarna till att vi inte mår bra kan vara många och alldeles oavsett vad livet inneburit för oss vandrar vi genom livet med oss själva och vår historia, som kommer till uttryck i olika sammanhang.  När våra relationer inte fungerar kan båda parter behöva titta på sin egen del och historia – att mötas i terapi och att arbeta vidare individuellt är både frigörande och utvecklande.

Likt ett träds årsringar bär vi också alla våra åldrar med oss i mötena med oss själva och i andra relationer – barnet vi en gång var med dess präglingar och mönster kommer till uttryck i våra relationer, oftast helt omedvetet.trad-hander

Vi har alla flera roller i våra relationer, privat och i yrkeslivet. Inom psykosyntesen kallas dessa roller delpersonligheter. Vi präglas alla av vår uppväxt på olika sätt och en del av dessa delpersonligheter kan ha skapats tidigt i livet – ibland för att kunna överleva barndomen.

Hur vi uppfattar världen och hur vi fungerar i relationer styrs ofta av dessa delpersonligheter – många gånger helt omedvetet. Att styras av det omedvetna kan vara fysiskt och mentalt krävande och fungerar ofta mindre bra i längden. Att på djupet förstå orsaken till att vi inte mår bra innebär bland annat att lära känna och bearbeta dessa olika delar inom oss – det är viktigt för att kunna utvecklas och kunna göra de förändringar i livet många av oss längtar efter.

Uttrycket ”det sitter i ryggmärgen” stämmer verkligen, så länge vi inte kan förändra våra inlärda beteenden på den nivån styrs och begränsas vi av dem. För att det ska bli bestående förändringar behöver vi kunna göra förändringar på den nivån – och där fungerar ingen logik. Läs mer om amygdala, hjärnans vakthund, där våra känslor är lagrade och som styr över våra omedvetna och undermedvetna handlingar.

Det är alltid det osynliga (barnets rädslor och präglingar från relationerna med föräldrarna) som ger upphov till det synliga (konflikter och negativa mönster i den vuxna parrelationen). Vi ska kunna bli lagom arg, på rätt person, vid rätt tillfälle – sen ska det gå över. Vi ska kunna hantera livet utan att gå under. Detta kan vi bara göra om vi agerar utifrån en helhet. När vi går in och agerar utifrån en delpersonlighet – når vi oftast inte fram till varandra.

Det är i våra nära relationer såren skapats en gång i tiden – och det är också där de rivs upp. När vi växer upp och träffar vår partner kan mycket falla på plats i livet. Men, vårt inre barn väcks till liv i relationen och hoppet om att få allt vi önskar och längtar efter och kanske inte fick som barn styr många gånger våra handlingar i relationen helt omedvetet, vilket kan vara mycket förvirrande för både vår partner och oss själva. Konflikter och negativa mönster kan då prägla relationen och då är det lätt att ge upp hoppet om den relationen och skilsmässan kan vara ett faktum. Ibland är det lösningen – ibland inte. När vi ”befriat” oss själva från våra gamla tolkningar och övertygelser som inte längre fungerar kan vi också mötas utan rädslor och med respekt för varandras behov i relationen vilketKina_B bidrar med att kunna leva i en hållbar och kärleksfull relation. 

Mitt förhållningssätt fokuserar på det friska och den inneboende potential som finns hos oss alla.

Jag möter dig där du är och följer med på din vandring – behovet styr våra samtal och de tekniker som används. I parterapi arbetar jag både tillsammans med er som par och individuellt för att nå det resultat ni själva önskar.

Min målsättning är att våra möten ska göra skillnad på djupet och att det leder till meningsfulla och varaktiga förändringar för dig och din relation.

Varmt Välkommen att höra av dig!

Kina Bergman