Pages Menu
Categories Menu

Psykosyntes

Psykosyntes är ett förhållningssätt och en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet, till att nå helhet och självförverkligande via självkännedom och frigörande av vilja och kreativitet.

egg2Psykosyntesen utvecklades ursprungligen av den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974) som ansåg att Freuds psykoanalys var för begränsad och för fokuserad på problem och sjukdom, vilket lade hinder i vägen för att upptäcka möjligheter. Psykosyntes omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ …, och fokuserar på det friska.

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
Roberto Assagioli

Allt vi kan och minns samt våra tankar och känslor lagras via synapser/kopplingar i hjärnan. När vi tänker och agerar på samma sätt som vi alltid har gjort är kopplingarna desamma och de förstärks dessutom eftersom de används ofta. Inom Psykosyntesen används olika tekniker och kroppsövningar anpassat efter klienters unikum och process såsom att skriva, rita, vägledda visualiseringar, kroppsövningar etc.  Allt detta görs med syftet att bli medvetna om våra mönster och träna det centrala nervsystemets funktioner för att kunna förändras i den riktning vi vill.

Ett komplement till dessa tekniker och övningar som jag använder i mitt arbete är mental kinesiologi, som är en metod som fokuserar på det friska och att förändra gamla föreställningar om sig själv som inte hjälper eller stödjer oss längre. Uttrycket ”det sitter i ryggmärgen” stämmer verkligen, så länge vi inte kan förändra våra inlärda beteenden och präglingar på den nivån styrs vi och begränsas av dem. Vi gör alltid det vi tror är bäst enligt våra omedvetna och undermedvetna beslutsprocesser som styrs av de inre delarna av hjärnan och hjärnstammen via ryggmärgen. Enligt forskning styrs vi till mer än 80%  av våra känslor.

Metoden når och förändrar det omedvetna och undermedvetna på ett mycket konkret sätt genom muskeltestning för att testa kroppens sanning. Dina behov styr och vi arbetar med det du vill för att kunna utvecklas i den riktning du vill. Det kan vara allt från att förändra gamla invanda mönster, ta reda på vem du är och vad du vill, lösa upp trauman, prata inför grupp, sömnproblem, hantera stress och oro, relationsproblem, bearbeta sorg, förbättra självkänslan, livssituation eller livskris, förverkliga drömmar, arbeta med målbilder etc.

Utbildning: Diplomerad NLP Practitioner, Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA, Mental kinesiologi: Diplomerad TUNING specialist, Holistisk kinesiologi

Priser, tidsbokning och praktisk information hittar du här. Jag tar emot klienter på Riddargatan 28, Östermalm i Stockholm samt Magasinet i Almunge utanför Uppsala.