Pages Menu
Categories Menu

Stresshantering

Oavsett grundorsak, medarbetar- eller organisationsnivå, gör stress att medarbetare mår dåligt och företaget får höga omkostnader för sjukskrivningar och rehabilitering.

Människors sårbarhet är olika och kan vara medfödda eller förvärvade förutsättningar för hur vi klarar av fysisk eller psykisk stress. Det kan vara en rad olika påfrestningar i livet som gör att bägaren rinner över. Desto högre sårbarhet vi har desto mindre stresspåslag krävs för att vi ska hamna i någon form av ohälsa.

Våra tolkningar och gamla övertygelser styr den upplevda stressen – ofta på ett omedvetet plan. När vi lagrar emotionell stress i vår kropp kan det skapa problem och ohälsa på längre sikt. Det som en gång var sanningen för oss följer med oss i livet och hindrar oss från att agera utefter nya förutsättningar.

I amygdala, som kallas för vår hjärnas vakthund, lagras våra känslomässiga minnen. Om vi upplevt något som gjort oss rädda eller stressade kommer amygdala ihåg händelsen så att den kan slå larm om vi befinner oss i en liknande situation igen. Allt detta sker oftast på ett omedvetet plan vilket styr och begränsar de oss på den nivån. Genom att frigöra oss från blockeringen så kan vi hantera de situationer vi möter på ett mer adekvat sätt.