Pages Menu
Categories Menu

Terapi

Samtalsterapi innebär ett utvecklingsarbete som många gånger kan väcka smärtsamma minnen. Vi formas av vår uppväxt och upplevelser genom livet och har det bestått av smärtsamma upplevelser kan det innebära att vi ”stängt av” den vi egentligen är och istället upprätthåller en fasad utåt. Att verka utifrån en del av sig själv kan få oss att känna att vi inte kommer till vår fulla rätt, det tar mycket energi och håller oftast inte i längden. De hinder och blockeringar vi upplever har sin grundorsak i såren och smärtan som de en gång orsakades av – och på ett omedvetet plan kommer de till uttryck på olika sätt i nuet. Vi styrs till en stor del av vårt omedvetna och undermedvetna när det gäller känslor och minnen. För att kunna få bestående förändringar behöver vi hitta grundorsaken till problemet och lösa upp den blockeringen – det smärtsamma minnet finner vi oftast i det omedvetna, undermedvetna och i amygdala – vår hjärnas vakthund.

Individuell terapi
Första gången träffas vi en timme, därefter är det 1 ½-2 timmar per tillfälle. Hur ofta vi träffas, vad vi samtalar om och hur många gånger vi ses styrs av dina behov samt på vad du vill utforska och arbeta med.

Parterapi
Vi börjar med en gemensam träff under två timmar där vi utgår från var ni befinner er i relationen, beroende på era behov arbetar vi därefter både individuellt och tillsammans för att uppnå ert mål med terapin.
Vi tror vi hittat den perfekta partnern och ofta är det en person som ger oss ett djupt igenkännande inom oss ”vi kommer att bli fullständiga och hela i denna relation”. På ett omedvetet plan jublar barnet inom oss: ”det är den här personen som ska gottgöra mig för såren i det förgångna”. När vi förstår att vi många gånger försöker att få ”den” upprättelsen av vår partner, ”den” upprättelsen vi aldrig fick av våra föräldrar – då har vi kommit en bit på väg. Härifrån behöver vi arbeta med våra egna sår, lösa upp våra egna hinder och blockeringar för att kunna möta vår partner för den han eller hon är – i en vuxenrelation.

Oavsett vad vi arbetar med är min målsättning att det ska bli en meningsfull och varaktig förändring för dig som individ och för er relation som par. Jag arbetar målfokuserat och resultatinriktat.

Jag arbetar med att identifiera grundorsaken till det du/ni vill arbeta med. Först när vi hittat grundorsaken så har vi en möjlighet att bearbeta och lösa upp och ta bort orsaken och därmed också få ett nytt förhållningssätt till oss själva och våra relationer.

Utbildning: Diplomerad NLP Practitioner, Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA, Mental kinesiologi: Diplomerad TUNING specialist, Holistisk kinesiologi.

Priser, tidsbokning och praktisk information hittar du här. Jag tar emot klienter på Riddargatan 28, Östermalm i Stockholm samt Magasinet i Almunge utanför Uppsala.